.-


.

ϡ . ѡ ɡ .

ɡ ϡ .

ҡ ɡ - ( ޡ . ʡ " " ).

ɡ ϡ .

ɡ ɡ ɡ ǡ ǡ .

.

ϡ .

: ( 2009) : ( 2010) : ɡ ɡ ( 2010) : ( 2011) : ( 2012) : ( 2013).
: 16509 .

    ���� ������

ơ ɡ ɡ ѡ

    �� ����� ������

.

.

    ���� ���������

    ������� �����

    • ���������