..-


.

.:

500 .


.

40% - 50% 85% " " .

( ) .


ɡ . ɡ .


ޡ .

ѡ .
: 16433 .

    ���� ������

ơ ɡ ɡ ѡ

    �� ����� ������

.

.

    ���� ���������

    ������� �����

    • ���������