ɻ .-


" " ֡ ɡ ɡ ʡ ɡ ɡ . . .

ˡ ɡ ɡ ѡ ǡ ͡ ɡ ޡ ɡ ɡ ɡ ɡ ɡ ɡ . ɡ ɡ ɡ ɡ ɡ .

: ϡ ֡ .

ǡ ɡ ɡ . ǡ .
: 16212 .
    ���� ������

ơ ɡ ɡ ѡ

    �� ����� ������

.

.

    ���� ���������

    ������� �����

    • ���������