.- - :

" " 26 29 ɡ "" .

ڡ .

" " " " .

" " " " " " " ".

: 25/12/1433
    ���� ������

ơ ɡ ɡ ѡ

    �� ����� ������

.

.

    ���� ���������

    ������� �����

    • ���������