300 ""- ( )


300 "" .

"" .

2000 407 () 715 () 486 () 660 () 1040 275 .

( / ) .

"" ɡ (12 20 ) ɡ .

ء ϡ ϡ .

( ) ɡ Ρ ( - ) ڡ / ڡ ( ڡ ڡ ߡ .

" " , : www.ibda.org.sa.
: 30/09/12 .    ���� ������

ơ ɡ ɡ ѡ

    �� ����� ������

.

.

    ���� ���������

    ������� �����

    • ���������