( ) .


- - .

: ѡ .

" " - - 1399 " " ( )

6 , ( ) 238 108 12 87 13 10

11 ( ) 80 .

.


: 16053 .
    ���� ������

ơ ɡ ɡ ѡ

    �� ����� ������

.

.

    ���� ���������

    ������� �����

    • ���������