: .-


ɡ . ỡ 100 : . .

ɡ ѡ .

: ɡ ɡ ȡ : ٢-٣ʡ ɡ .

͡ ɡ ǡ ١٢.

ɡ ɡ - .

23-25 .

: 15890 .
    ���� ������

ơ ɡ ɡ ѡ

    �� ����� ������

.

.

    ���� ���������

    ������� �����

    • ���������