.

.


  ɡ
  damaty977@yahoo.com


  :
  .
  ӡ ɡ ɡ2014
  ( ) 2008 .
  ǡ ( ) 2012 ɡ .
  ǡ () 2013 ɡ .
  ɡ ( ) 1998 .
  ɡ ȡ ɡ 2005.
  (4 ) 2002.
  )) 2004
  ""() 2005

  :
  :
  1- ACCESS (36 ). (19/3-13/4/2005).
  2- POWERPOINT (25/6-1/7/2005).
  3- (24 ) (20/9-8/10/2005).
  4- (4) ʡ (27/2-11/4/2001
  5- (18 ) ɡ 2010 .
  6- ԡ 2011

  :
  " DAAD ߡ ɡ20/7/2008
  " 25 " / . ߡ ɡ9-11/1/1431.
  ɡ ./ ɡ ѡ 27/2-1/3/2010
  (20 ) / ѡ ɡ25-29/12/1430

  . ǡ 26-29/1/1432
  " 42 " ɡ 2012

  "" ɡ 2010

  :
  " " / ɡѡ ɡ15/1/2009
  ɡ . ѡ5/2/2009
  ɡ / ѡ3/3/2010.
  ɡ ɡ : ̡ / ѡ22/2/2011.
  : ɡ : (ɡ ). : : 22/2/2011 .
  " " : . ʡ ɡ ɡ ɡ : 25-28/3/2012.
  (25 ) ɡ
  3-7/2/2013
  " " DAAD ߡ ɡ . 24/10/2013
  ɡ / ͡ ѡ15/3/1432
  : / ѡ . . -ɡ 14/5/1432 .
  : ./ . 1 - 17 2016 94%
  :
  ǿ(10 )
  (15 )
  (10)
  (15 )
  / . ѡ 29/1/2009
  ɡ . ѡ ɡ4/5/2009
  ʡ 1-5 2015 .
  15-19 2015 .
  ɡ 22-26 2015 .

  :
  ǡ ɡ .
  .
  ( ) 2000.
  ѡ ( 2009-2011).
  ɡ ( 2009/2010)
  2010.
  .

  :
  .
  .
  3 2014 8 9697


  :
  5-8 2013 .

  " " 29 " ǡ 1-8 2014

  : .. ɡ 2008
  " " 1 2009
  " " 172ա
  ʡ : 80ա .
  : ()
  : ( ).
  ɡ 1 ( )
  .


  :
  .
  .
  2010 ɡ ɡ
  2010 ɡ ɡ .

   ���� ������

  ơ ɡ ɡ ѡ

   �� ����� ������

  .

  .

   ���� ���������

   ������� �����

  • ���������