.

.
  .  :

  ? 1987 .
  ? 1991.
  ? 2006.

  ? ʡ .
  ? .

  ? .
  ? .


  ? .
  ? .
  ? .

  :

  ? : " ".
  ? 1996 : " ( : 1323) : ".

  ? : ".
  ? ...

  : .

   ���� ������

  ơ ɡ ɡ ѡ

   �� ����� ������

  .

  .

   ���� ���������

   ������� �����

  • ���������