• 35996
 • 2016-01-04
 • 604
 • 9
  9

  \ \


  65
 • 2016-01-18

  .

  ( )
  : :


  ڡ ̡ ѡ ѡ ʡ ɡ ǡ ɡ ɡ ɺ .

  : ǡ ѡ .
  : ǡ ǡ .

  : ѡ ϡ ϡ .

  - - :
  1- : () ǡ ǡ . .
  2- - - : " : " .
  3- : { }.
  4- ǡ ߡ : ǡ ǡ .
  5- , ߺ .
  6- , , .

  :
  ݡ ɡ .... ʡ .

  : ɡ ǡ .

  : ɡ .
  • ���� ������

  ơ ɡ ɡ ѡ

   �� ����� ������

  .

  .

   ���� ���������

   ������� �����

  • ���������